Åsö Psykoterapi

Åsö Psykoterapi är en privat psykoterapimottagning. Här kan du som söker psykoterapi få en snabb tid hos någon av våra terapeuter.

Ingen av oss är ansluten till det statliga högkostnadsskyddet. Hör av dig till respektive terapeut för besked om dennes taxa.

Louise Beck-Friis
Louise Beck-Friis
Louise Beck-Friis är legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi samt handledare. Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare. Hon är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.
Kontakta: 073 720 56 51 eller louise.beck-friis@pruggler.com
Fotograf: Rune Magnusson
Cicilia Berglund
Cicilia Berglund
Cicilia Berglund är beteendevetare med fil. kand. i socialpsykologi och har grundläggande utbildning, s.k. steg 1- utbildning, inom psykodynamisk terapi. Hon är utbildad i schematerapi, sexologi, anknytning och mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Hon har arbetat som barn och ungdomsbehandlare, familjebehandlare och på familjemottagning. Cicilia har lång erfarenhet av arbete med anknytningssvårigheter, relationsproblematik, utmattning, ångest, nedstämdhet, trauma, bristande självkänsla och självkritik med enskilda vuxna, ungdomar, par och familjer.
Kontakta: 08 22 88 88 eller ciciliaberglund.terapi@gmail.com
Fotograf: My Berglund
Kate Bradshaw Tauvon
Kate Bradshaw Tauvon
Kate Bradshaw Tauvon är arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, certifierad EMDR-terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete. Hennes arbetssätt fokuserar på att med aktiv metodik hjälpa människor att hantera känslor och relationer och göra adekvata val. Kate arbetar med individualterapi, parterapi, gruppterapi, psykodrama, familjerekonstruktion, samt med EMDR, handledning och som lärare.
Läs mer: tauvon.se
Kontakta: 070-441 6312 eller tauvon@gmail.com
Fotograf: Claire Lindberg
Tiina Carlstedt
Tiina Carlstedt
Tiina Carlstedt är fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Hon har utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar. Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid KI/ARC. Hon har lång erfarenhet av parterapier, personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.
Läs mer: tiinacarlstedt.se
Kontakta: 073-682 48 33 eller kbt@tiinacarlstedt.se
Fotograf: Sasaki Young
Suzanne Ek
Suzanne Ek
Suzanne Ek är legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning. Hon är auktoriserad av sfKBT och har utbildning i ACT. Suzannes hjälper dig att nå dina mål. Arbetet bygger på överenskommelser mellan dig och henne om vad du vill uppnå och hur du vill leva ditt liv. Suzanne har mångårig erfarenhet från psykiatri, primärvård och företagshälsovård samt från missbruks- och ätstörningsvård. Andra fördjupningsområden är hjärtfokuserad ångest och infertilitet/barnlöshet.
Kontakta: 0707-97 00 53 eller suzanne.ek@telia.com
Fotograf: Peter Haller
Björn Enqvist
Björn Enqvist
Björn Enqvist är legitimerad tandläkare, medicine doktor och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, auktoriserad av sfKBT. En lång utbildning i klinisk hypnos ledde till avhandlingen Presurgical hypnosis and suggestions in anesthesia (KI 1996). Björn arbetar nu som psykoterapeut, handledare och kursgivare. Genom en kombination av KBT, hypnosmetodik och individuellt utformade ljudfiler skapar han genvägar i terapi, vid till exempel ångest, fobier, PTSD, IBS, smärta.
Läs mer: hypnosmetodik-kbt.com
Kontakta: 08-658 64 64 eller bjornenqvist03@gmail.com
Elisabet Heigard
Elisabet Heigard
Elisabet Heigard är socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Är auktoriserad av sfKBT och har EMDR-utbildning, nivå 2. Elisabet arbetar med psykoterapi, konsultation och handledning. Med erfarenhet sedan början av 80-talet integrerar hon KBT med psykodynamisk psykoterapi, EMDR, avspänning, meditation, hypnos och imaginativa metoder.
Tar för närvarande inte emot nya patienter
Kontakta: 0701-73 13 93 eller elisabet@elisabetheigard.se
Fotograf: Lena Ringstad
Annette Fredriksson
Annette Fredriksson
Annette Fredriksson är socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, par-och familjeterapeut samt utbildad i ACT och mindfulnessbaserad behandling. Annette utgår i sitt arbete från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra. Annette har lång erfarenhet av psykoterapi, kris-och traumabearbetning, stresshantering, föräldrastöd/utbildning och relationell problematik. Hon har arbetat på vårdcentral, beroendemottagning, familjerådgivning och inom psykiatri.
Kontakta: 070 – 465 92 50 eller kbt.fredriksson@gmail.com
Göran Karlsson
Göran Karlsson
Göran Karlsson är fil. kand i socialantropologi, legitimerad psykoterapeut och par- och familjeterapeut med systemisk inriktning. Göran arbetar med individual- och parterapi och med gruppterapi. Han har genom arbete på BUP, institutioner och socialtjänsten en mångårig erfarenhet av familjer med svårigheter, till exempel familjer med barn med speciella behov, relationsproblem mellan föräldrar eller våld i familjen. Göran fokuserar på hur relationer, anknytningsmönster och affekter påverkar individen eller paret.
Läs mer: gorankarlsson.se
Kontakta: 070-595 31 05 eller goran.karlsson1@telia.com
Fotograf: Olof Thiel
Christer Lundmark
Christer Lundmark
Christer Lundmark är civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi (s.k. steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi. Christer arbetar med psykoterapi och utvecklande samtal. Gärna med frågor kring ångest, stress, självkänsla och relationsproblem. Christer tar emot enskilda och par. Christer har mångårig erfarenhet som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, samt som coach och karriärstöd till chefer.
Läs mer: lundmarkterapi.se
Kontakta: 0709-28 48 59 eller christer@lundmarkterapi.se
Fotograf: Marie Nilsson
Paul Moore
Paul Moore
Paul Moore är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, samt innehar magisterexamen i filosofi från Trinity College University i Dublin. Paul är även diplomerad mindfulnessinstruktör, utbildad i Compassionfokuserad terapi och ACT. Empatisk närvaro och icke dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Särskilda intresseområden inkluderar ångestproblematik, relations/ anknytningssvårigheter, skam/självkritik, självkänsla, reglering av känslor och existentiella/andliga frågeställningar.
Läs mer: dinterapistockholm.se
Kontakta: 073-566 61 32 eller paulmoore.terapi@gmail.com
Fotograf: Ann-Christine Moore
Monika Thelin
Monika Thelin
Monika Thelin är leg.psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs&karriärcoach. Mer än 20 års arbete som psykoterapeut har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik. Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor.
Läs mer: monikathelin.se
Kontakta: 0708-28 79 28 eller info@monikathelin.se
Fotograf: Jeanette Bergström
Suvi Nordå
Suvi Nordå
Suvi Nordå är beteendevetare och kurator med grundläggande utbildning i psykoterapi (s.k. steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt affektfokuserad psykodynamisk metod. Suvi är även MI-utbildad och har vidarutbildning inom utåtagerande beteende. Hon har många års erfarenhet från skolans värld där hon mött familjer och unga vuxna med problematisk skolfrånvaro, ångest, självskadebeteende och relationella svårigheter. Hon har även stor erfarenhet av att utbilda och handleda personalgruppen i konflikthantering. Suvi tar emot enskilda, familjer, unga vuxna och par.
Läs mer: dinsamtalsterapi.se
Kontakta: 0707-55 00 80 eller suvisamtalsterapi@gmail.com
Ulrika Sturidsson
Ulrika Sturidsson
Ulrika Sturidsson är auktoriserad socionom, leg psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildad i schematerapi och handledare. Ulrika arbetar med psykoterapi, handledning och psykosociala utredningar inom företag och organisationer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med relationsproblematik, kris- och traumahantering, existentiella frågor, unga vuxna, depression och ångest. I det kognitiva samtalet vävs vid behov andra tekniker in – såsom mindfulness, inre visualisering, avspänning.
Läs mer: sturidsson.se
Kontakta: 070-309 20 25 eller ulrika@sturidsson.se