Terapeuter

Boka ett möte med någon av våra terapeuter

Åsö Psykoterapi är en privat psykoterapimottagning och ligger på Åsögatan i hjärtat av Södermalm. Här kan du som söker psykoterapi få en snabb tid hos någon av våra terapeuter.

Ingen av oss som arbetar här är ansluten till det statliga högkostnadsskyddet. Hör av dig till respektive terapeut för besked om dennes taxa.

Christer Lundmark

Christer Lundmark är civilekonom med grundläggande utbildning i psykoterapi (s.k. steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi. Christer arbetar med psykoterapi och utvecklande samtal. Gärna med frågor kring ångest, stress, självkänsla och relationsproblem. Christer tar emot enskilda och par. Christer har mångårig erfarenhet som konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling, samt som coach och karriärstöd till chefer.

Läs mer: lundmarkterapi.se
Kontakt: 0709-28 48 59 eller christer@lundmarkterapi.se

Fotograf: Marie Nilsson

Tiina Carlstedt

Tiina Carlstedt är fil. mag. i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Hon har utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar. Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid KI/ARC. Hon har lång erfarenhet av parterapier, personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.

Läs mer: tiinacarlstedt.se
Kontakt: 073-682 48 33 eller kbt@tiinacarlstedt.se

Fotograf: Sasaki Young

Louise Beck-Friis

Louise Beck-Friis är legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi samt handledare. Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare. Hon är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.

Kontakt: 073-720 56 51 eller louise.beck-friis@pruggler.com

Fotograf: Rune Magnusson

Monika Thelin

Monika Thelin är leg. psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs & karriärcoach. Mer än 20 års arbete som psykoterapeut har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik. Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor. Monika har tidigare arbetat som psykoterapeut på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar) och tar även emot patienter som ej är i akut skede av sin ätstörning.

Läs mer: monikathelin.se
Kontakt: 0708-28 79 28 eller info@monikathelin.se

Fotograf: Jeanette Bergström

Kate Bradshaw Tauvon

Kate Bradshaw Tauvon

Kate Bradshaw Tauvon är arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, Europa certifierad EMDR handledare (Consultant), Europa certifierad EMDR terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete. Hennes arbetssätt fokuserar på att med aktiv metodik hjälpa människor att hantera känslor och relationer och göra adekvata val. Kate arbetar med individualterapi, parterapi, gruppterapi, psykodrama, familjerekonstruktion, samt med EMDR, handledning och som lärare.

Läs mer: tauvon.se
Kontakt: 070-441 6312 eller tauvon@gmail.com

Fotograf: Claire Lindberg

Paul Moore

Paul Moore

Paul är legitimerad psykoterapeut (psykodynamisk inriktning) samt innehar en magisterexamen i filosofi från Trinity College University i Dublin. Han tar emot vuxna, ungdomar och par. Paul är även diplomerad mindfulnessinstruktör, utbildad i Compassionfokuserad terapi, ACT, samt har grundutbildning i Emotionsfokuserad terapi. AEDP-utbildning är pågående. Empatisk närvaro och icke-dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Intresseområden inkluderar ångestproblematik, relations/anknytningssvårigheter, skam/självkritik, bristande självkänsla, skapandet av inre trygghet, samt existentiella/andliga frågor.

Läs mer: dinterapistockholm.se
Kontakt: 073-566 61 32 eller paulmoore.terapi@gmail.com

Fotograf: Ann-Christine Moore

Cicilia Berglund

Cicilia Berglund

Cicilia Berglund är Leg. Psykoterapeut (psykodynamisk inriktning) och har en fil. kand i Socialpsykologi. Hon är utbildad i anknytning, mentaliseringsbaserad terapi (MBT), schematerapi, sexologi, ISTDP samt EMDR och lifespan integration. Hon har jobbat på familjemottagning med behandling för ungdomar, vuxna och familjer. Cicilia har lång erfarenhet av att arbeta med anknytningssvårigheter, relationsproblematik, utmattning, ångestproblematik, nedstämdhet, trauma, bristande självkänsla och självkritik med enskilda vuxna, ungdomar, par och familjer.

Kontakt: 08-22 88 88 eller ciciliaberglund.terapi@gmail.com

Fotograf: My Berglund

Suvi Nordå

Suvi Nordå

Suvi Nordå är beteendevetare och kurator med grundläggande utbildning i psykoterapi (s.k. steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt affektfokuserad psykodynamisk metod. Suvi är även MI-utbildad och har vidarutbildning inom utåtagerande beteende. Hon har många års erfarenhet från skolans värld där hon mött familjer och unga vuxna med problematisk skolfrånvaro, ångest, självskadebeteende och relationella svårigheter. Hon har även stor erfarenhet av att utbilda och handleda personalgruppen i konflikthantering. Suvi tar emot enskilda, familjer, unga vuxna och par.

Läs mer: dinsamtalsterapi.se
Kontakt: 0707-55 00 80 eller suvisamtalsterapi@gmail.com

Elvira Berggren

Elvira Berggren

Elvira är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi med KBT -inriktning samt affektfokuserad psykodynamisk metod.

Elvira har många års erfarenhet av behandlande arbete med familjer i svårigheter samt av arbete med barn och unga på socialtjänsten. Hon har även erfarenhet av att möta och ge stöd till familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tidigare erfarenhet innefattar även flera års arbete med hedersrelaterad problematik från Linnamottagningen, en specialistmottagning i Stockholm. Elvira tar emot enskilda, familjer, unga vuxna och par.

Kontakt: 0708-11 58 99 eller elvirasamtalsterapi@gmail.com

Lars Tauvon

Lars Tauvon

Lars Tauvon är legitimerad läkare, specialist i allmänpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Han är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, psykodramaterapeut TEP, utbildad i gestaltterapi, kroppsinriktad terapi och har även lång erfarenhet av grupp-, par- och familjebehandling.

Utöver psykoterapi tar han emot klienter för psykiatrisk konsultation.

Läs mer: larstauvon.se
Kontakt: 08-411 49 41, 070-441 62 79 eller lars.tauvon@gmail.com

Moses Sirvio, legitimerad psykolog

Moses Sirviö

Moses Sirviö är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi för vuxna, ungdomar och par. Arbetet bygger på en narrativ grund med syftet att öka förståelsen för hur vi betraktar händelser och önskningar. Metoder som används är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra möten anpassas efter behov då orsaken till kontakten varierar. Moses har tidigare erfarenhet från psykiatrin, beroendevården och skola.

Kontakt: 076-184 68 00 eller kontakt@stockholmpsykolog.se

www.stockholmpsykolog.se

Olof Strid

Olof är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (PDT), Handledare och lärare i psykoterapi.

Olof har arbetat som psykolog sedan 1998, träffat väldigt många människor, både tonåringar, unga vuxna och äldre som kämpat med sitt mående och ändå klarat mycket. Ofta kan en svår händelse ha utlöst att man till slut söker hjälp – en kärlek tar slut, en närstående går bort, förändring och vägval står för dörren. Olofs erfarenhet är att den kraft som man ändå haft tillgång till kan återtas om man får möjlighet att tillsammans  med en erfaren samtalsterapeut sätta ord på sina känslor och reaktioner.
Olof finns tillgänglig på lördagar och söndagar.

Kontakt: 072-314 30 83 eller  stridolof@gmail.com

Sofia Leijonhufvud

Sofia Leijonhufvud är socionom och leg psykoterapeut (KBT/PDT, samt systemisk inriktning). Hon har under lång tid arbetat med barn, ungdomar och familjer, enskilda, samt par/enskilda som väntar barn, eller nyligen har fått barn. 

Sofia har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten/familjerätten samt på en mottagning med inriktning mot psykoterapi och psykosocialt stöd. 

Hon har erfarenhet av psykoterapi och samtalsstöd vid t ex nedstämdhet, oro, stress, svårigheter i relationer, svåra händelser, förändringar eller övergångar mellan livsfaser. Samtalen kan ses som en möjlighet att bearbeta och förstå tankar, känslor och upplevelser samt hitta vägen framåt. Ibland kan fokus ligga på hur situationen är här och nu, för att hitta förhållningssätt för att må bättre. 

Enskilda vuxna, gravida (med eller utan partner) samt nyblivna föräldrar välkomnas. 

Kontakt: 0708-12 01 69 eller sofia@leijonhufvud.net