Terapeuter

Boka ett möte med någon av våra terapeuter

Åsö Psykoterapi är en privat psykoterapi- och läkarmottagning och ligger på Åsögatan i hjärtat av Södermalm. Här kan du som söker psykoterapi få en snabb tid hos någon av våra terapeuter eller läkare. Det är även möjligt med samarbete mellan de olika professionerna.

Ingen av oss som arbetar här är ansluten till det statliga högkostnadsskyddet. Hör av dig till respektive terapeut för besked om dennes taxa.

Tiina Carlstedt

Tiina Carlstedt är fil. mag. i psykologi, legitimerad psykoterapeut med KBT- inriktning, auktoriserad av sfKBT. Hon har utbildning i ACT, parterapi (IBCT) och är väl förtrogen med schematerapi samt mindfulnessbaserade behandlingar. Tiina har länge arbetat med psykoterapier och handledning samt jobbat nära minnesforskningen vid KI/ARC. Hon har lång erfarenhet av parterapier, personer med relationssvårigheter, neuropsykiatriska besvär/diagnoser (ADHD). Tiina skräddarsyr terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalitet.

Läs mer: tiinacarlstedt.se
Kontakt: 073-682 48 33 eller kbt@tiinacarlstedt.se

Fotograf: Sasaki Young

Louise Beck-Friis

Louise Beck-Friis är legitimerad specialistsjuksköterska, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildning i schematerapi samt handledare. Louise har lång erfarenhet av somatik, psykiatri, företagshälsovård och ungdomspsykoterapier. Hon arbetar med att begripliggöra och utmana livsmönster och övertygelser. Louise har arbetat mycket med traumaöverlevare. Hon är väl förtrogen med relationsproblematik enskilt och med par. Hon ser förtroendet i terapirelationen som styrkan för förändring och har ett existentiellt fokus i sitt arbete.

Kontakt: 073-720 56 51 eller louise.beck-friis@pruggler.com

Fotograf: Rune Magnusson

Monika Thelin

Monika Thelin är leg. psykoterapeut, utbildad handledare, dansterapeut samt certifierad livs & karriärcoach. Mer än 20 års arbete som psykoterapeut har gett henne en djup kunskap, förståelse och respekt i mötet med människor med psykiskt lidande och varierande problematik. Monikas arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag. Monika är en helhetstänkande psykoterapeut med särskilt intresse för relations- och traumaproblematik, kulturella och etniska problemställningar samt HBTQ-frågor. Monika har tidigare arbetat som psykoterapeut på SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar) och tar även emot patienter som ej är i akut skede av sin ätstörning.

Läs mer: monikathelin.se
Kontakt: 0708-28 79 28 eller info@monikathelin.se

Fotograf: Jeanette Bergström

Kate Bradshaw Tauvon

Kate Bradshaw Tauvon

Kate Bradshaw Tauvon är arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut (gruppanalys), psykodramaregissör (TEP), drömgruppsledare, Europa certifierad EMDR handledare (Consultant), Europa certifierad EMDR terapeut och lärare/handledare i psykoterapi och psykiatriskt behandlingsarbete. Hennes arbetssätt fokuserar på att med aktiv metodik hjälpa människor att hantera känslor och relationer och göra adekvata val. Kate arbetar med individualterapi, parterapi, gruppterapi, psykodrama, familjerekonstruktion, samt med EMDR, handledning och som lärare.

Läs mer: tauvon.se
Kontakt: 070-441 6312 eller tauvon@gmail.com

Fotograf: Claire Lindberg

Paul Moore

Paul Moore

Paul är legitimerad psykoterapeut (psykodynamisk inriktning) samt innehar en magisterexamen i filosofi från Trinity College University i Dublin. Han tar emot vuxna, ungdomar och par. Paul är även diplomerad mindfulnessinstruktör, utbildad i Compassionfokuserad terapi, ACT, samt har grundutbildning i Emotionsfokuserad terapi. AEDP-utbildning är pågående. Empatisk närvaro och icke-dömande acceptans är centralt i Pauls arbete. Intresseområden inkluderar ångestproblematik, relations/anknytningssvårigheter, skam/självkritik, bristande självkänsla, skapandet av inre trygghet, samt existentiella/andliga frågor.

Läs mer: dinterapistockholm.se
Kontakt: 073-566 61 32 eller paulmoore.terapi@gmail.com

Fotograf: Ann-Christine Moore

Cicilia Berglund

Cicilia Berglund

Cicilia Berglund är Leg. Psykoterapeut (psykodynamisk inriktning) och har en fil. kand i Socialpsykologi. Hon är utbildad i anknytning, mentaliseringsbaserad terapi (MBT), schematerapi, sexologi, ISTDP samt EMDR och lifespan integration. Hon har jobbat på familjemottagning med behandling för ungdomar, vuxna och familjer. Cicilia har lång erfarenhet av att arbeta med anknytningssvårigheter, relationsproblematik, utmattning, ångestproblematik, nedstämdhet, trauma, bristande självkänsla och självkritik med enskilda vuxna, ungdomar, par och familjer.

Kontakt: 08-22 88 88 eller ciciliaberglund.terapi@gmail.com

Fotograf: My Berglund

Suvi Nordå

Suvi Nordå

Suvi Nordå är beteendevetare och kurator med grundläggande utbildning i psykoterapi (s.k. steg 1-utbildning) med KBT-inriktning samt affektfokuserad psykodynamisk metod. Suvi är även MI-utbildad och har vidarutbildning inom utåtagerande beteende. Hon har många års erfarenhet från skolans värld där hon mött familjer och unga vuxna med problematisk skolfrånvaro, ångest, självskadebeteende och relationella svårigheter. Hon har även stor erfarenhet av att utbilda och handleda personalgruppen i konflikthantering. Suvi tar emot enskilda, familjer, unga vuxna och par.

Läs mer: dinsamtalsterapi.se
Kontakt: 0707-55 00 80 eller suvisamtalsterapi@gmail.com

Moses Sirvio, legitimerad psykolog

Moses Sirviö

Moses Sirviö är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi för vuxna, ungdomar och par. Arbetet bygger på en narrativ grund med syftet att öka förståelsen för hur vi betraktar händelser och önskningar. Metoder som används är psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra möten anpassas efter behov då orsaken till kontakten varierar. Moses har tidigare erfarenhet från psykiatrin, beroendevården och skola.

Kontakt: 076-184 68 00 eller kontakt@stockholmpsykolog.se

www.stockholmpsykolog.se

Olof Strid

Olof är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (PDT), Handledare och lärare i psykoterapi.

Olof har arbetat som psykolog sedan 1998, träffat väldigt många människor, både tonåringar, unga vuxna och äldre som kämpat med sitt mående och ändå klarat mycket. Ofta kan en svår händelse ha utlöst att man till slut söker hjälp – en kärlek tar slut, en närstående går bort, förändring och vägval står för dörren. Olofs erfarenhet är att den kraft som man ändå haft tillgång till kan återtas om man får möjlighet att tillsammans  med en erfaren psykoterapeut sätta ord på sina känslor och reaktioner.
Olof finns tillgänglig på lördagar och söndagar.

Kontakt: 072-314 30 83 eller  stridolof@gmail.com

Jenny Lundegård

Jenny har varit verksam inom psykologiskt behandlingsarbete i över trettio år. Hon har arbetat inom socialtjänsten och BUP, på behandlingshem för barn/ungdom samt med kvalificerad dagbehandling för tonåringar med komplex problematik, och deras familjer.

Jenny är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Hon har grundläggande psykoterapiutbildning inom PDT samt vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi och mentaliseringsbaserad terapi. 

Jenny har lång erfarenhet av att arbeta med exempelvis depression, självskadebeteende, tvångsproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, livskriser och relationssvårigheter. Hon tar emot enskilda vuxna, barn/ungdomar och familjer.

Kontakt: 070-730 11 27 eller jlundegard@gmail.com

André Sturesson

André Sturesson

André som terapeut är varm, accepterande, empatisk och motiverad. Han har en grundläggande psykoterapiutbildning med metoderna KBT och AFT. Han har även en kandidat i Kognitiv Neurovetenskap (om hjärnan), tillämpad Positivt Psykologi (forskningen om välbefinnande) och Motiverande Samtal (MI) samt en master i Ekonomi.

André kan du komma till om du vill ha hjälp med din nedstämdhet, ångest, stress, relationsproblem, livsstilsförändringar, för ökat välbefinnande eller annat. Terapin är alltid individanpassad efter behov och omständigheter.

Lite om André: Han har lyxen att även arbeta som kurator med tonåringar. Är en riktig nörd gällande mental hälsa och har t.ex. en podcasts och en Instagram om ämnet. Han tycker mycket om sin sambo, trebenta katt Sture, sina vänner, familj, fysisk aktivitet och dans.

André ser verkligen fram emot att höra ifrån dig.

Läs mer: www.terapiistockholm.se

Kontakt: 0737-38 22 92 eller  andre@andresturesson.se

Carina Cederqvist

Carina är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning och arbetar både med terapi samt genomför neuropsykiatriska utredningar för vuxna.
Carina har en holistisk syn på människan vilket präglar hennes
arbetssätt som tar in både psyket, kroppen och själen. Hon förenar kunskaper och tekniker från olika metoder såsom affektfokuserad-, relationell- och mentaliseringsbaserad psykoterapi. Tillsammans med Carina kan du utforska hur du kan komma vidare utifrån situationen du befinner dig i just nu eller vid behov undersöka hur tidigare erfarenheter påverkar ditt mående och relationer idag. Har du funderingar kring existentiella dilemman är du välkommen att prata om dem.
Carina har vidareutbildning även inom ACT, psykodrama och EMDR vilket är en specifik behandling vid trauma och PTSD. Hon arbetar också med coachning och stresshantering och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD & Autism) och med förvärvade hjärnskador på neurorehab. Carina har även vidareutbildning från Karolinska Institutet gällande kroppsbaserade regleringsmetoder vid stress och trauma. Carina utför behandling och utredning på både på svenska och engelska.


Kontakt:
073-7677882 (gärna sms så ringer hon upp) eller
coresamtal@gmail.com

Erika Henriksson

Erika Henriksson är Socionom och legitimerad Psykoterapeut och beskriver sig som en integrativ terapeut, med utbildningar i både psykodynamisk och kognitiv teori och metod.
Erikas arbetssätt grundar sig i Relationell och Affektfokuserad Terapi, Compassion Fokuserad Terapi med inslag av KBT och Mindfulness. Erika erbjuder också Symboldrama/Visualiserande Terapi och är utbildad Yoga- och Meditationslärare. Lång och god erfarenhet finns av att möta dig med låg självkänsla, skam, självkritik, ångest, depression, relationssvårigheter, kris, sorg, trauma, stress, smärta och utmattning. Erika tar
emot enskilda och par.

Kontakt: 070-367 89 44 eller erikaterapi@gmail.com